اردوی توچال اسفند 1402

22/12/1402

دبیرستان غیردولتی دخترانه فرهنگ ایران در روزهای آغازین اسفندماه 1402، دانش آموزان را به اردوی تله کابین توچال دعوت نمود. هوا بسیار عالی و خنک بود و دانش آموزان زمان فراغت را به خوبی و خوشی گذراندند.