نحوه ثبت نام در دبیرستان غیردولتی فرهنگ ایران

دانش آموزان محترم برای ثبت نام در دبیرستان غیرانتفاعی فرهنگ ایران میبایست این مراحل را طی کنند.

  1. ثبت نام آزمون ورودی به صورت حضوری یا تلفنی
  2. آزمون ورودی به صورت تستی
  3. پیش ثبت نام
  4. برگزاری اولین آزمون ورودی در اردیبهشت ماه
  5. شروع پیش ثبت نام در بهمن ماه
  6. شروع ثبت نام در فروردین ماه
  7. ثبت نام بر اساس شرط معدل و آزمون ورودی