اردوی کاشان

17/02/1403

دبیرستان غیردولتی دخترانه فرهنگ ایران بعد از کنکور اردیبهشت ماه، دانش‌آموزان را به اردوی تفریحی کاشان دعوت نمود. بازدید از باغ فین، کارگاه گلاب‌گیری، خانه های تاریخی و بازار از جمله برنامه های مفرح این اردو بود.