اردو تفریحی دانش آموزان فرهنگ ایران

15/09/1402

در هفته آخر آبان، دبیرستان غیردولتی فرهنگ ایران، از دانش آموزان خود دعوت نمود تا در اردویی تفریحی شرکت نمایند. این برنامه در اردوگاه شهید فهمیده برگزار شد و دانش آموزان از صبح تا ظهر در آنجا مشغول انجام انواع بازیهای گروهی، بازی با دبیران و کادر اجرایی مدرسه، پخت غذا و فعالیتهایی از این قبیل بودند.