برترین های ترم اول دبیرستان فرهنگ ایران

25/12/1401

اندیشیدن و تفکر یکی از ویژگی های ممتاز انسان است و دانش و اندیشه دو بال ضروری پرواز به سوی قله های رفیع سعادت و کمال است ؛

افتخار آفرینی در امتحانات ترم اول و پشت سر گذاشتن گامی دیگر از مراحل ترقیتان را تبریک می گوییم و از خدای منان توفیق روز افزون شما را در مراحل آتی زندگیتان صمیمانه آرزومندیم.

دبیرستان غیردولتی دخترانه فرهنگ ایران