برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

15/11/1402

دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه فرهنگ ایران به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، نمایشگاهی از کتاب های فاخر معاصر و کلاسیک برگزار نمود و مسابقه کتابخوانی نیز بین دانش آموزان از کتاب ماهرخ برگزار شد.