جلسه بهداشت و معاینه توسط پزشک

10/11/1402

در هفته سوم آبان ماه، دبیرستان غیردولتی دخترانه فرهنگ ایران از دندانپزشک دعوت به عمل آورد و تمامی دانش آموزان توسط ایشان معاینه شدند.