دوشنبه های حسینی

11/11/1402

دبیرستان غیردولتی دخترانه فرهنگ ایران به منظور بزرگداشت فرهنگ عاشورایی و حسینی، دوشنبه ها مراسمی تحت همین عنوان برگزار می‌نماید.

 

 

  • برپایی زیارت عاشورا در صبحهای روز دوشنبه
  • پذیرایی از دانش آموزان
  • مشارکت اولیا در تهیه و توزیع پذیرایی
  • مشارکت دانش آموزان در پذیرایی و پخش و جمع آوری برگه زیارت عاشورا