موفقیت دانش آموزان فرهنگ ایران در آزمون‌های ترم اول

28/11/1402

دانش آموزان کوشای دبیرستان غیردولتی فرهنگ ایران موفق شدند در آزمون‌های پایانی ترم اول نتایج درخشانی بدست آورند.