نماز جماعت دانش آموزی

11/11/1402

برگزاری نماز جماعت دانش آموزی همه روزه در دبیرستان غیردولتی دخترانه فرهنگ ایران.