همایش روانشناسی و تربیتی برای دانش آموزان

10/11/1402

دبیرستان غیردولتی دخترانه فرهنگ ایران در طی برگزاری همایشی روانشناسی و تربیتی، از سخنران برجسته جناب آقای میرزاخانی دعوت نمود و این جلسه با پرسش و پاسخ با مباحث روانشناسی بین دانش آموزان پایان یافت.