پویش نه به اعتیاد

15/11/1402

دبیرستان غیردولتی دخترانه فرهنگ ایران در هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی، دانش آموزان را به شرکت در پویش نه به اعتیاد دعوت نمود.