برنامه مطالعاتی تابستانه 1402 پایه دوازدهم

14/05/1402

نمونه برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم، تابستان 1402

برنامه های مطالعاتی به صورت هفتگی توسط تیم مشاوره ای مجرب دبیرستان فرهنگ ایران، تنظیم و در اختیار دانش آموزان هر سه رشته قرار داده می شود. پس از اتمام هر هفته، آزمون هفتگی از مباحث مطالعه شده برگزار می گردد و پیشرفت دانش آموزان، تراز هفتگی، درصد مربوط به هر درس و سایر پیگیری ها توسط مشاور حرفه ای و پشتیبانان بررسی می شوند.

برنامه مطالعاتی انسانی – هفته 4              برنامه مطالعاتی تجربی – هفته 4                  برنامه مطالعاتی ریاضی – هفته 5

برای دریافت با کیفیت بالا، کلیک کنید.